Prva stran    Kontakt    Podjetje   
Fotovoltaika Solarna centrala Pametna hiša Sledilni sistem Povezave

Centralna nadzorna enota CNE1 in Solarna centrala SC1

V klasičnih sistemih, kjer imamo na eni strani fotovoltaični sistem (PV moduli, regulatorji, aku baterije...), kot generator el. energije, in na drugi strani odjemalce električne energije (hišni porabniki, javno električno omrežje...), je vezni člen pretvornik oziroma razsmernik, ki enosmerno napetost pretvarja v izmenično napetost 230 V ali 400 V (trifazna).

Pretvorniki ali razsmerniki se med seboj razlikujejo v glavnem po zmogljivosti in možnostih upravljanja in nadzora ter različnih opcijah zaščite in optimizacije delovanja ter v enostavnih sistemih vršijo tudi funkcijo glavne nadzorne enote.

Centralna nadzorno upravljalna enota Solarika CNE1, proizvajalca ETRA, je inteligentna procesorsko vodena digitalna upravljalna enota, ki omogoča centralni nadzor, vodenje, krmiljenje in distribucijo električne energije med večimi različnimi viri električne energije, javnim električnim omrežjem, shranjevalniki električne energije ter porabniki električne energije. CNE1 enota je sicer ena glavnih komponent sistema Pametna hiša.


Centralna nadzorno upravljalna enota CNE za upravljanje in distribucijo el. energije med viri in porabniki (kliknite za povečavo)

Solarna centrala SC1 je je modularno sestavljena nadzorno krmilna enota, ki skrbi za delovanje fotovoltaičnega sistema. V sebi združuje regulatorje za odjem el. energije iz PV modulov, pretvornik za pretvorbo enosmerne napetosti v izmenično omrežno napetost, kontrolnik za upravljanje s shranjevalnikom el. energije (akumulatorska baterija) in nadzorno krmilni modul.
Solarna centrala SC1 s pripadajočim fotovoltaičnom sistemom lahko nastopa kot samostojni sistem (Sončna elektrarna) za proizvodnjo in prodajo električne energije ali kot sistem za dodatni lastni vir električne energije v poslovnih oziroma zasebnih objektih.


Solarna centrala SC za upravljanje in distribucijo fotovoltaične el. energije (kliknite za povečavo)

Primarno je Solarna centrala SC1 namenjena poslovnim sistemom, kjer lahko ustrezna uporaba solarne energije in pravilna distribucija el. energije omogoča prihranek pri porabi iz javnega električnega omrežja. Na ta način se zmanjšajo stroški podjetja, delno poveča lastna avtonomija oziroma neodvisnost od javnega omrežja in delno poveča nadzor nad porabo el. energije.

Prednost CNE1 enote pred SC1 je največja v načinu delovanja, saj omogoča možnostjo priklopa večih virov el. energije (fotovoltaični sistemi, solarni termični sistemi, agregati, vetrnice, aku baterije... itd), ki v pravilni izvedbi omogoča skoraj popolno neodvisnost od zunanjih virov el. energije oziroma javnega el. omrežja. Seveda pa pri tem ne smemo pozabiti, da poslovni porabniki z uporabo alterativnih obnovljivih virov pomembno prispevajo k skupnemu zmanjšanju onesnaževanja okolja s toplogrednimi plini.

Čeprav je Solarna centrala SC1 primarno namenjena poslovnim uporabnikom, je njena uporaba primerna in smiselna tudi v zasebnih objektih (hiše, vikendi, večstanovanjski objekti - bloki...), kjer lahko s pravilno zasnovo omogočimo praktično popolno avtonomijo objekta od javnega el. omrežja.

 

Solarna centrala SC-1 lahko nastopa kot samostojna enota ali kot komponenta večjega sistema Pametna hiša (inteligentni sistem za nadzor in upravljanje električnih virov in električnih porabnikov v objektu).

 

© 2009 ETRA d.o.o., Železarska cesta 2, 3220 Štore  |   info@etra.si  |   +386 3 780 22 60 Oblikovanje: ETRA d.o.o.  |  Kontakt  |  Prva stran